Downloads  Alles op een plek

Wij zijn lid van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) en zijn opgenomen in het register van Stichting Normering Arbeid (SNA). Hierdoor ben jij als ondernemer fiscaal gevrijwaard van o.a. de inleners- en ketenaansprakelijkheid.

Certificaten

NBBU

Bewijs van lidmaatschap van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).

VCU

Oak voldoet aan de eisen gesteld in de VCU, VERSIE 2011/05

SNA

Verklaring van registratie en certificaat register Stichting Normering Arbeid (SNA).

Kiwa

Vergunning voor het ter beschikking stellen van werknemer(s) in het beroepsgoederenvervoer.

Meer weten? Neem contact met ons op.